// // Poll

Grom Burger verdsetter din oppriktige mening:

  1. Hvor tilfreds er du med Grom Burger?
  2. Hvor ofte vil du benytte Grom Burger?
  3. Har du tidligere spist hos Grom Burger?
  4. Vil du benytte Grom Burger igjen?
  5. Hvordan fikk du kjennskap til Grom Burger?

Created April 11, 2008 — expires December 31, 2018.

View Results

List of active polls.

Current Poll